DE PLAATSINGSOVEREENKOMST.

Voor alle duidelijkheid dient U te weten dat de hond of kat die U adopteert U  tot het eind van zijn dagen is toevertrouwd, maar dat wij als dierenbeschermingsorganisatie eigenaar blijven van het dier.

Dit wil zeggen dat indien uw nieuwe huisdier niet goed verzorgd wordt of niet het vereiste comfort geniet, het door ons in beslag kan genomen worden en terug naar het asiel gebracht wordt.  Wij willen graag de nadruk leggen op het onderscheid met dierenwinkels waar dieren als “koopwaar” verkocht worden.

Deze plaatsingsovereenkomst bevat verschillende belangrijke punten zoals :

  1. onmiddellijk elke adreswijziging melden (hierbij het contractnummer vermelden) binnen de 8  dagen na verhuis.
  2. Het dier in zijn eigen omgeving laten controleren door de afgevaardigde van “Help Animals”.
  3. Binnen de 24 uur verlies of weglopen van het dier melden aan Help Animals, per aangetekend schrijven evenals aan het dichtsbijgelegen  politiekantoor binnen diezelfde termijn.  U dient tevens binnen de 8 dagen het verlies te publiceren in een streekkrant, met het oog op het terugvinden van het dier (kopie ons te overhandigen) en U dient ons  ook een attest van de politie te laten toekomen.
  4. Het dier mag niet gebruikt worden voor de kweek (elke accidentele nest dient ons binnen de 8 dagen na geboorte gemeld te worden).  De jongen zullen door Help Animals geplaatst worden onder de norm van een plaatsingsovereenkomst.
  5. U mag onder GEEN ENKEL VOORWENDSEL afstand doen van het dier, ook niet naar een ander asiel.  Ingeval U het dier niet meer kan bijhouden dient U het gratis aan Help Animals of een afgevaardigde ervan terug te bezorgen.  Het is verboden het dier weg te schenken of te verkopen.
  6. Het dier dient steeds in alle omstandigheden de beste zorgen te krijgen.  Gelieve te noteren dat indien een afgevaardigde oordeelt dat dit niet het geval is, “Help Animals” het recht heeft het dier in beslag te nemen.
  7. Overlijden van het dier dient binnen de 8 dagen gemeld te worden samen met een attest van de dierenarts.
  8. Het laten inslapen van het dier is een laatste toevlucht, mits het akkoord van “Help Animals” en mits een attest en verklaring van een dierenarts die de noodzakelijkheid bewijst.

Gelieve alvorens deze overeenkomst te ondertekenen, alle voorgenoemde na te komen punten te lezen en eventueel te bespreken met de persoon die ze opstelt.