Waarom werd Help Animals opgericht ?

30 jaar geleden waren de verenigingen voor  dierenbescherming in Brussel, die gevonden of achtergelaten honden en katten opving, schaars.  Meestal konden die verenigingen de toeloop niet aan waardoor ze zich verplicht zagen euthanasie te plegen.

Wij, daarentegen, weigerden deze weg te volgen daar wij van mening zijn dat ieder dier recht op leven heeft !  Of ze nu mooi of minder mooi zijn …  jong of minder jong … ras of zonder ras,  ieder heeft recht op leven en geluk !  Dit was en is nog steeds ONZE IDEOLOGIE”.

Nooit eigenen we ons het recht toe om over hun leven of dood te beslissen. (Tenzij ingeval van erge en ongeneeslijke ziekte of evidente agressie die een gevaar kan betekenen voor toekomstige adoptanten).

En door deze houding zetten we in ‘HET CHARTER VAN DE DIERENRECHTEN” om in praktijk.

Welke zijn onze doelstellingen ?

Sinds vele jaren, in samenwerking met andere verenigingen voor dierenwelzijn, strijden we tegen het misbruik van de vivisectie.  In de loop der jaren zijn we erin geslaagd om deze proeven te beperken, mede door het laten verbieden van de verkoop van gezelschapsdieren op openbare markten.   Hetzelfde geld voor de “nieuwe huisdieren”, waarvan de verkoop verboden is omdat ze beschermd worden door de “CONVENTIE VAN WASHINGTON”.

We spelen eveneens een sociale rol.  Het is onrustwekkend vast te stellen, hoeveel mensen alleen zijn, soms oud en zonder familie en hoe dikwijls deze geen enkele levensvreugde kennen.

Vermits we geen euthanasie plegen houden we eveneens de oudere dieren !  Deze zijn ideaal voor reeds oudere mensen die zich terug nuttig gaan voelen door zich te ontfermen over een klein diertje dat ze kunnen vertroetelen en op de schoot nemen.  Anderzijds, door de steeds toenemende economische crisis, is het niet zeldzaam dat we mensen helpen die niet meer de middelen hebben om hun gezelschapsdier te onderhouden.

Een andere doelstelling waar we prat op gaan is ons educatief doel !

Onze kinderen opvoeden met het respect van welk LEVEN ook !  

Zoals het pas geboren dier, is ook een kind niet een klein diertje ?  Loopt hij ook niet op 4 poten ?  Hij is puur en onschuldig en begeeft zich op een natuurlijke manier naar het dier.  Het zijn wij, de volwassenen, die tussen hen barrières opwerpen!  Het zijn ook wij die, door deze houding, hen een natuurlijke vrees voor dieren aanbrengen; waar hij zich later moeilijk zal kunnen van ontdoen. Wij zijn in contact met professoren en onderwijzers van verschillende scholen en wij sporen hen aan om, in hun schoolprogramma, een bezoek te plannen aan een dierenasiel.  Zowel honden en katten als paarden en hoevedieren.

Wij proberen om, tijdens hun bezoek aan het asiel, hen bij te brengen dat een dier een levend wezen is, die evenals zij gevoelens van vreugde en verdriet kent.  En dat, indien hij zich achter tralies bevindt, niet begrijpt waarom hij daar zit en zich triest voelt om opgesloten te zijn, omringd door mensen die hij niet kent, en door andere  dieren die zich eveneens triest voelen.

Wees dus niet bang om onze voordeur open te duwen et laat ons toe u de weg te wijzen door ons “vriendelijk asiel”.