Teneinde ons beter te ondersteunen en ons in staat te stellen U ons driemaandelijks tijdschrift toe te sturen,  staat het U  vrij om lid te worden.

Verschillende bijdragen worden U voorgesteld

  • Lidmaatschap als deelnemend lid                     15  €  
  • Lidmaatschap als sympathiserend lid            25  €
  • Lidmaatschap als beschermend lid                 60  €
  • Lidmaatschap als lid voor het leven              250  €

 U moet echter weten dat het lidmaatschap hoe dan ook niet aftrekbaar is van Uw belastingen.

Uw bijdrage is onontbeerlijk voor ons om te overleven, niets zou zonder Uw steun mogelijk zijn.

Onze bankrekeningen tot Uw beschikking zijn :

ING: BE71 310-0029180-69        

BELFIUS: BE57 068-2036135-35

                                                            

Dank U voor hen!