Peter- of meterschap

Wenst u persoonlijk in te staan voor de behoeften van uw lievelingshond of -kat ?  Wij hebben voor u een leuke en praktische formule van “aangepast peter- of meterschap” uitgewerkt. Door uw troeteldier te “sponseren” getuigt u niet alleen van uw steun naar de betrokken hond of kat maar wordt u vooral zijn « bewaarengel” en is de kans groter dat het sneller geadopteerd wordt.

Spreekt deze gedachte u aan?  Het volstaat om eens langs te lopen bij uw financiële instelling en er een permanente opdracht te laten opstellen ten gunste van rekening:

   ING   :  BE 71 310-0029180-69   BELFIUS:  BE  57  068-2036135-35

van HELP ANIMALS vzw

Bollinckxstraat 203

1070 Brussel

 

met als vermelding « Peter- of meterschap » (gevolgd door de naam van de betrokken hond of kat).

Het zal ons een genoegen zijn om uw naam als peter of meter aan te brengen op de kooi van het dier.  Uiteraard bepaalt u uw peter- of meterschap naargelang uw financiële middelen en zullen wij u uw persoonlijke peter- of meterschapskaart laten geworden. Wij verwittigen u zodra uw petekind aangenomen is en indien u dat wenst kunt u zich dan over een nieuwe beschermeling ontfermen.

Uw toekomstig petekind is er u al dankbaar voor !

 

            

METER- OF PETERSCHAP VAN EEN NIEUWE KOOI.

Gedurende de voorbije jaren drongen verbeteringswerken zich op, om ons te helpen deze kosten te dragen, suggereerden bepaalde leden een meter- peterschap aan te wenden voor onze onlangs verbouwde nieuwe honden- en kattenkooien.

Misschien zou U fier zijn om levenslang één van deze kooien persoonlijk te sponsoren, er uw naam op te vermelden alsook uw persoonlijke woorden voor de honden of katten die er zullen in verblijven, liefst zo kort mogelijk, hopen we allen.

U geeft zodoende, aan elk van hen, de kans om deze wachttijd zo comfortabel mogelijk door te brengen, tot het moment dat een nieuw baasje zijn oog op hem laat vallen en hem meeneemt naar een nieuw leven !

Nog een aangename manier voor U om ons te helpen en ons te steunen bij deze nieuwe verbouwingen.

Na meer dan 30 jaar, van niets beginnend, hebben we steeds getracht, in functie van onze mogelijkheden, alle comfort bij te brengen voor de hygiene en het welzijn onze beschermelingen.

Dankzij U komen we, langzaam maar zeker, aan het einde van onze nieuwe verbouwingen.  Onze grootste wens is dat we, spoedig,  zullen erkend worden als “model asiel” waar alle verloren of achtergelaten dieren die bij ons verblijven weten dat, ondanks hun tegenspoed ze toch het geluk hadden bij Help Animals terecht te komen, een verblijf waar ze geen slechte herinneringen zullen aan overhouden.

Indien U eigenaar wenst te worden van één van deze nieuwe kooien, kan U de directeur (Mr FOLLACCHIO)  in het asiel contacteren.  Hij zal U de prijs mededelen, een bedrag dat U, uiteraard,  naar wens in verschillende keren kan betalen, en dat steeds aftrekbaar is van uw belastingsinkomen.