Een manier is om online klacht neer te leggen bij de afdeling « Dierenwelzijn » binnen het gewest van de betrokken dieren. Helemaal achteraan dit artikel vindt u per gewest nog even alle gegevens opgesomd. Zonder een directe reactie van de autoriteiten af te wachten, zal de klacht snel geëvalueerd worden en indien nodig, gevolgd worden door een bezoek ter plaatse door een veterinaire inspecteur die de bevoegdheid heeft om genoodzaakte beslissingen te nemen (tot inbeslagname of aanvangen van juridische vervolging).

Weet ook dat indien de aanklager zijn identiteit moet prijsgeven, de anonimiteit gegarandeerd wordt !


EEN KLACHT INDIENEN


BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

https://leefmilieu.brussels/themas/dierenwelzijn/klacht-indienen-bij-dierenverwaarlozing-dierenmishandeling

Verantwoordelijke minister :

De heer Bernard CLERFAYT

Leefmilieu Brussel

Afdeling Dierenwelzijn

Tour et Taxis 86c / 3000

1000 Brussel

E-mail : info@environnement.brussels 

Telefoon : 02 775 75 75


VLAANDEREN

https://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/dieren/melden-van-verwaarloosde-mishandelde-dieren

Verantwoordelijke minister :

(De heer Ben Weyts)

(Kabinet Minister Ben Weyts)

Martelaarsplein, 7

1000 Brussel

E-mail : dierenwelzijn@vlaanderen.be

Telefoon : 02 552 66 00 ou 1700

(algemeen gratis nummer)


WALLONIE

http://bienetreanimal.wallonie.be/home/plaintes.html

Verantwoordelijke minister:

Madame Céline TELLIER

SPW – DGARNE

Service Bien-être animal

Chaussée de Louvain, 14

5000 Namur

E-mail : ubea.dgarne@spw.wallonie.be

Telefoon : 081 33 60 50 ou 1718

(algemeen gratis nummer)