Een manier is om online klacht neer te leggen bij de afdeling « Dierenwelzijn » binnen het gewest van de betrokken dieren. Helemaal achteraan dit artikel vindt u per gewest nog even alle gegevens opgesomd. Zonder een directe reactie van de autoriteiten af te wachten, zal de klacht snel geëvalueerd worden en indien nodig, gevolgd worden door een bezoek ter plaatse door een veterinaire inspecteur die de bevoegdheid heeft om genoodzaakte beslissingen te nemen (tot inbeslagname of aanvangen van juridische vervolging).

Weet ook dat indien de aanklager zijn identiteit moet prijsgeven, de anonimiteit gegarandeerd wordt !


EEN KLACHT INDIENEN


BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

https://environnement.brussels/thematiques/bien-etre-animal/porter-plainte-en-cas-de-negligence-ou-de-maltraitance-animale

Verantwoordelijke minister :

Madame Bianca DEBAETS

Bruxelles Environnement

Département Bien-être animal

Tour et Taxis 86c / 3000

1000 Bruxelles

E-mail : info@environnement.brussels 

Telefoon : 02 775 75 75


VLAANDEREN

https://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/dieren/melden-van-verwaarloosde-mishandelde-dieren

Verantwoordelijke minister :

De heer Ben Weyts

Kabinet Minister Ben Weyts

Martelaarsplein, 7

1000 Brussel

E-mail : dierenwelzijn@vlaanderen.be

Telefoon : 02 552 66 00 ou 1700

(algemeen gratis nummer)


WALLONIE

http://bienetreanimal.wallonie.be/home/plaintes.html

Verantwoordelijke minister:

De heer Carlo Di Antonio

SPW – DGARNE

Service Bien-être animal

Chaussée de Louvain, 14

5000 Namur

E-mail : ubea.dgarne@spw.wallonie.be

Telefoon : 081 33 60 50 ou 1718

(algemeen gratis nummer)