Tot op heden, was de registratie en identificatie van katten door middel van een elektronische chip enkel verplicht voor katten die verkocht werden of van eigenaar veranderden. Vanaf 2017 zal deze wet, in de drie regio’s van het land, van kracht zijn voor alle katten en kittens (binnen- of buitenkatten). Dit moet gebeuren vooraleer ze de leeftijd van twaalf weken bereiken. 

  • Deze wettelijke verplichting heeft een dubbel objectief voor ogen: een efficiëntere zoektocht voeren naar de eigenaar van een gevonden dier maar ook een efficiëntere controle kunnen uitvoeren wat betreft de verplichte sterilisatie van katten zodat de kattenoverbevolking vermindert alsook het aantal geëuthanaseerde dieren in asielen.

 

Hallo dokter, de vlooien zijn in aantocht!

Op het einde van de zomer zijn ze terug: het is vlooienseizoen!

Dankzij de hulp van uw dierenarts hebt u preventief gehandeld en is uw hond tijdens de vakantie ontsnapt aan de ziekte van Lyme, leishmania, kennelhoest, … enz. Dankzij hem heeft ook uw kat geen last gehad van ziektes zoals leukose, Sint-Katrienewiel of niesziekte.

Maar de strijd tegen vlooien is een eeuwige herhaling: ze zullen nooit verdwijnen! We kunnen eigenlijk spreken van weerstand tegen sommige medicijnen. Vlooien beschikken over een geduchte voortplanting. Terwijl u er enkele vernietigt, komen de nieuwe eitjes al uit. En het verhaal begint van voor af aan, een nieuwe generatie bevolkt uw vloer opnieuw.

En het is inderdaad op de vloer van onze huizen (vlooien kunnen maximum 30 cm hoog springen) dat de voortplantingscyclus zich voltrekt. U zal dus enkel volwassen vlooien op uw huisdier terugvinden. Meestal op de rug ter hoogte van de staart. In de vacht kan u ook vlooienuitwerpselen vinden. Het zijn minuscule zwarte vlekjes die tussen uw vingers een knarsend geluid maken en rood worden als ze met water in contact komen. (Als u door het haar van uw kat wrijft boven een natte lavabo veranderen de zwarte stipjes precies in rode bloedvlekjes).

Vlooien, mannelijk en vrouwelijk, steken allemaal. Ze voeden zich met bloed. Hun levensduur bedraagt 10 dagen. Na deze periode sterven ze vanzelf. Maar een vrouwtje kan elke dag 10 tot 50 eieren leggen! De rekening is snel gemaakt.

Na 10 dagen komt het ei uit en wordt een minuscule roze larve geboren. In dit stadium voeden ze zich met organische stoffen (haren, huidschilfers, uitwerpselen). De larven vervellen 2 maal en na de derde maal maken ze uit verhard speeksel een cocon. Na 10 dagen verpopt de larve tot een volwassen vlooi die klaar is om in de huid van onze huisdieren te steken. De voortplantingscyclus bedraagt dus 20 dagen of 3 weken.

In sommige mysterieuze omstandigheden kan deze cocon tot 1 jaar bescherming bieden aan de jonge vlooi. Deze kunnen dan (bijvoorbeeld tussen uw parket) verborgen blijven en ineens met honderden tegelijk te voorschijn komen. Het zijn onder andere de vibraties die uw huisdier veroorzaakt door rond te lopen die hen wakker maakt in hun cocon!

Om onze honden, katten, konijnen, … te ontvlooien zijn verschillende producten beschikbaar op de farmaceutische markt:

De meest modieuze bestaan in de vorm van « spot on » pipetten. Men brengt het product tussen de schouderbladen aan. De behandeling dient maandelijks hernieuwd te worden.

Een ander product is de vlooienband. Om te weten hoe lang deze werkzaam is dient u de aanwijzingen van de fabrikant te lezen.

Er bestaan ook behandelingen die oraal aan uw hond of kat toegediend worden. Dit medicijn doodt systematisch alle vlooien die zich voeden en belet hun voortplanting, het dient ook maandelijks toegediend worden.

Vergeet onze vrienden ook niet regelmatig te ontwormen, zeker als ze besmet werden door vlooien. 

Vergeet zeker niet de voortplantingscyclus die plaatsvindt op de grond van uw appartement of huis. Stofzuig dus heel zorgvuldig, elke opening kan een « vlooienschuilplaats » zijn. Gooi na deze nauwkeurige stofzuigbeurt uw stofzuigzak weg. Er is in laboratoria bewezen dat vlooien langs de stofzuigerslang terug naar buiten kunnen! Probeer ook niet om vlooien te verdrinken, ze kunnen tot 72 uur lang zwemmen.

En dan dit nog: de opwarming van de aarde. Door klimaatsveranderingen of centrale verwarming in onze gebouwen beperkt het vlooienseizoen zich niet enkel meer tot de herfst. We komen ze het hele jaar tegen in onze praktijken. We moeten er ons van de 1ste januari tot de 31ste december tegen bewapenen!

 DE DRAAIKIEP RAMEN : PERMANENT GEVAAR !

Het is niet de eerste maal dat we het gevaar van de draaikiep ramen ter sprake brengen, maar het is zeker nuttig om katteneigenaars eraan te herinneren dat deze ramen een reëel gevaar betekenen voor hun gezelschapskatten.  Regelmatig worden we opgeroepen door adoptanten met schuldgevoelens omdat ze op die manier de dood van hun kat veroorzaakten !  Een overlijden dat, dat kan ik U verzekeren, gepaard gaat met afschuwelijke pijn en langzame dood  !

Alle ramen van nieuwe woningen zijn ermee uitgerust en indien U nieuwe ramen plaatst zijn ze meestal ook uitgerust met dit systeem.

Doordat de kat de verse lucht opsnuift zal hij geneigd zijn om op het even welke manier naar buiten trachten te geraken, en zal in deze V-vormige spleet vastraken, hij zal niet meer vooruit of achteruit kunnen aangezien het raam uit een glad oppervlak gemaakt is en hij dus zijn nagels niet kan gebruiken om zichzelf te bevrijden.

Indien U een beetje een klusser bent, dan kan U een platte hoek maken, eventueel in hout, dat U in deze spleet kan bevestigen, zodanig dat uw kat een plat houvast heeft en dus meer stabiliteit heeft.  Maar hoe dan ook is het beter dit systeem niet te gebruiken.  Denk aan hen en vertel het verder in uw omgeving.  En gouden raad dient van mond tot mond verder te gaan.  Een ongeluk is te vlug gebeurd en in dit geval zo nutteloos en dwaas !

 

        Hallo Dokter, waarom moeten we onze huisdieren vaccineren

Volgens de statistieken zouden minder dan 50 % van onze huisdieren medisch opgevolgd zijn. Dit betekent dat te veel huisdieren niet beschermd zijn tegen besmettelijke ziektes.

Zoals alle zoogdieren, krijgen puppy’s en kittens antilichamen via de moedermelk, welke hen gedurende ongeveer 8 weken beschermd tegen besmettelijke ziektes. Om deze bescherming te laten voortduren is het absoluut noodzakelijk om hen te laten vaccineren. Deze vaccins bevatten een zekere hoeveelheid van het virus of de bacteriën die of “verzwakt” zijn of “gedood”, teneinde het immuunsysteem te stimuleren om antilichamen aan te maken.

Het is van primordiaal belang dat het vaccin preventief wordt toegediend want als de ziekte reeds aanwezig is, is het te laat. Men vaccineert enkel ontwormde dieren en dieren in goede gezondheid! Wanneer de dierenarts de vaccinatie in het passport van uw dier aanduid, kleeft hij etiketten die, met een code, aanduiden welk vaccin werd toegediend.

DE MEEST VOORKOMENDE VACCINS BIJ DE HONDEN

De Ziekte van carré : etiket C of D (uit het engles distemper)

Deze infectieziekte wordt veroorzaakt door een virus van de familie van de paramyxoviridae, dicht bij de menselijke mazelen, die alle hondachtigen (honden, vossen …) en alle marterachtigen (fretten, otters ……) besmet. Het virus wordt ingeademd via de neus en de mond van de puppy bij contact met een ziek dier. De virus overleeft niet in de natuur, er is een contact nodig. Vanuit het ademhalingssysteem en via het bloed, valt het virus de spijsvertering en het zenuwstelstel aan en veroorzaakt de dood na 2 à 4 weken na de besmetting. Het gebeurt dat sommige honden, die de herhaling van het vaccin niet gekregen hebben, onmiddellijk neurologische symptomen vertonen zoals epilepsie aanvallen als gevolg van de virale encefalitis.

Parvovirose : etiket P

Deze is veroorzaakt door het Parvovirus, die aanligt bij de kattentyfus (panleucopenie). Deze virus wordt in de natuur verspreid via diarree ontlasting van een zieke hond, hij kan er maanden in overleven indien het klimaat het toelaat. Dit virus verspreid zich via de spijsvertering naar het beenmerg waar de stamcellen worden vernietigd en zo vlug de dood veroorzaakt. 

Besmettelijke hepatitis : etiket H (ziekte van Rubarth)

Deze adenovirus verspreid zich via de afscheidingen van zieke honden: speeksel, urine, ontlastingen. De besmetting veroorzaakt een énorme vermoeidheid, een nawerking van deze ziekte wordt ook “de ziekte van het blauwe oog” genoemd, omdat het oog ondoorzichtig wordt. 

Kattenziekte (leptospirose: etiket L

De verantwoordelijke hier is een spirocheet bacterie die enkel leeft in gebieden met water. De voornaamste verantwoordelijke is de rat. De zieke dieren scheiden de bacteriën af in hun urine en besmetten zo andere dieren soms zelfs de mens!

Sinds een tiental jaar zijn nieuwe serovaren te voorschijn gekomen in België, de vaccins zijn hierdoor onlangs geevolueerd en beschermen tegen de leptospirainterrogansserovars 1.Canicola 2.Icterohaemorrhagiae  3.Bratislava 4.Grippotyphosa.

Deze bacterie sluipt het organisme binnen via de huid of via de slijmen, zorgt voor een algemene vasculitis om zo de nieren en de lever te vernietigen en veroorzaakt een vlugge dood.

Kennelhoest

Het betreft een infectie op de luchtwegen veroorzaakt door het virus Parainfluenza canin etiket Pi en een bacterie BordetellaBronchiseptica : etiket Bb en die meestal uitbreekt wanneer verschillende honden in contact zijn in een beperkte ruimte zoals op gehoorzaamheidslessen, een verblijf in een pension of een kennel of door het delen van speelgoed.

Twee soorten vaccins bestaan op de markt:

I , door toediening via de neus, in dit geval moet de hond minimum 72 uur gevaccineerd zijn voor een risicoperiode en daarna is er een jaarlijkse herinnering.

  1. door injectie, in dit geval dient men 2 injecties toe te dienen met een maand tussen de 2 om beschermd te zijn, daarna eveneens een jaarlijkse herinnering.

Hondsdolheid – of rabiës :   etiket R

Zij wordt doorgegeven via het speeksel, door een beet of het likken van een wonde, alle zoogdieren waaronder ook de mens en vogels kunnen hiervan slachtoffer zijn. Bij besmettig tast het virus het zenuwstelsel toe, gaat zo naar de hersenen en veroorzaakt een dood door spierverlamming. Het is door de wet verboden om een dier te behandelen die hondsdolheid heeft, deze moet geeuthanaseerd worden. De vaccinatie is verplicht voor elk verblijf in het buitenland, in België in het gedeelte boven de Samber en de Maas en op campings.

De belangrijkste momenten wanneer uw puppy zijn eerste vaccins krijgt:

1ste         tussen 6 en 8 weken

2de     tussen 12 en 16 weken

3de     voor zijn eerste verjaardag

Daarna zijn herinneringen nodig om zijn immuniteit aan te sterken.

     DE MEEST VOORKOMENDE VACCINS BIJ DE KATTEN 

Tyfus of Panleucopenie :etiket P

De verantwoordelijke hier is het Parvovirus, dicht bij het Parvovirose van de hond, biedt veel weerstand in de natuur. Ook bij de katten vernietigd dit virus de cellen van het spijsverteringsstelsel daarna die van het beenmerg. Wanneer een niet gevaccineerde kat besmet geraakt tijdens haar dracht worden de jongen geboren met ataxic cerebellaire hypoplasie zodat ze niet kunnen lopen of recht staan.

Infectieuze Coryza : wordt veroorzaakt door de combinatie van 2 virussen en bacteriën.

Het virus van de rhinotracheitis (Katten herpes) etiket R en het katten calicivirus : etiket C

Worden overgebracht via het speeksel wanneer katten niezen, het virus bevind zich in de lucht en veroorzaakt vlug ademhalingsproblemen zoals niezen, hoesten en oogontsteking. Het calicivirus zorgt voor zeer pijnlijke mondzweren waardoor de kat niet kan eten. Na genezing blijft de kat drager van deze ziekte die terug kan komen door stress of een andere ziekte

Chlamydophilia felis : etiket CH

Deze bacteriele affectie veroorzaakt door Chlamydia Psittaci kan de ademhalingsproblemen van de Coryza verzwaren, de oogontsteking verergeren en de spijsvertering en voortplantingsorganen aantasten.

Leukemie – (FelV): etiket Felv

De verantwoordelijke is een leukemievirus, het betreft een retrovirus die deel uitmaakt van het oncovirus. Hij veroorzaakt een syndroom van immunodeficientie en vorming van tumoren op het lymphensysteem. Het is besmettelijk van kat op kat via beten, speeksel of via de baarmoeder. De symptomen verschijnen verschillende maanden of zelfs jaren na de besmetting, het virus tast het hele organisme aan. De ziekte kan niet genezen worden en is dodelijk. De primovaccinatie gebeurt in 2 keer met 3 à 4 weken interval, de herinneringen zullen jaarlijks gebeuren.

Momenteel bestaat er geen vaccin

  1. Tegen het immunodeficientievirus F.I.V of kattenaids, dit virus wordt ook doorgegeven door beten, speeksel of via de baarmoeder, hij komt voor in de lymphocytes T en de Macrophages

In een kolonie besmette katten, kan men 2 jaar na het begin van de epidemie vaststellen dat 20 % gestorven zijn, 50 % geen symptomen vertonen en dat de anderen drager blijven.

  1. tegen de infectieuze katten peritonitis P.I.F.. De verantwoordelijke is het coronavirus die zich eerst toont in het ademhalingssysteem en zich zo door het organisme verplaatst en zo een perivasculaire ontsteking creeert in alle aders. Men beschrijft een droge vorm of pyogranulomateus en een vochtige vorm door abdominale effusie.

De voornaamste stappen voor de vaccinaties bij de katten

1ste     de primovaccinatie tussen 6 en 8 weken

2de de eerste herinnering tussen 12 en 16 weken

3de de tweede herinnering rond 1 jaar vers 1 an

Aan U om met uw dierenarts te checken of uw dier in orde is voor alle vaccinaties.

Docteur vétérinaire Christiane LOEMAN

Administrateur chez HELP ANIMALS

 

Hippotherapie: het paard luistert naar de mens

of

Hippotherapie: het paard helpt de zielen

Het paard, de meest nobele verovering van de mens… Ongetwijfeld is het meer dan dat. Het paard heeft onze geschiedenis beinvloed en in grote mate bijgedragen aan de vooruitgang van de mensheid. Ook de dag van vandaag hebben we er allen nog een speciale plek in ons hart voor. Daarbij helpt het ook andere, dikwijls fragiele, wezens.

De gevoeligheid van het paard is zo ver ontwikkeld dat het ons, als een spiegel, onze eigen gewaardwordingen terugkaatst. Het is krachtig en snel, fascineert ons, en kan onze emoties aanvoelen en onze attitude analyseren zonder er een oordeel over te vellen. Het past zijn gedrag aan en vertrouwt ons in functie van wat het aanvoelt. Het leest ons als een open boek: onmogelijk ertegen te liegen!

De hippotherapie baseert zich op deze uitzonderlijke kwaliteiten om een bevoorrechte relatie te creëeren tussen paard en fragiele persoon, bijgestaan door een therapeut. Deze speciale ontmoeting maakt het de volwassen persoon of het kind mogelijk om nieuwe zintuiglijke stimulaties te ontdekken en zich open te stellen voor relationele emoties die tot dan toe onbekend waren. Kinderen die fysiek of psychologisch lijden zijn gevoelig voor relaties met dieren, waar de lichamelijke taal belangrijker is dan verbale taal.

De positieve effecten voor fragiele personen zijn duidelijk, maar hoe reageren paarden op zulke therapie?

Om deze vraag te beantwoorden zijn we naar Ophain gegaan, in Waals-Brabant, Bij Gaëlle Godefroid, een hippotherapeute met ervaring. Dit gespecialiseerde paarden-centrum behoort tot de infrastructuur van de vzw Armandia, een instelling die dagelijks speciale volwassenen en kinderen ontvangt.

Gaëlle is zelf ruiter en assistente psychomotoriek en psychopedagogie. Ze heeft ook een opleiding hippotherapie gevolgd. Er is geen improvisatie in de hippotherapie: de inzet is te hoog.

Na enkele jaren ervaring opgedaan te hebben in diverse gespecialiseerde instituties, zet Gaëlle in oktober 2013 haar eigen structuur op: “Hippo’Sens”.

Onze aankomst wekt de nieuwsgierigheid van enkele kinderen die op de speelplaats achter het hoofdgebouw aan het spelen zijn. We worden hartelijk verwelkomd en van alle kanten horen we “goeiedag!”

Na ons voorgesteld te hebben, gaan we naar de weide, waar twee paarden ongeduldig wachten om meegenomen te worden.

– Met hoeveel paarden werkt u?

Normaal gezien hebben we er vier, maar een van hen heeft net een kleine operatie ondergaan en rust op dit moment uit. Een ander, 22 jaar oud, is enkele dagen geleden met pensioen gegaan.

De kinderen reageren heel enthousiast als Selecto toekomt, het persoonlijke paard van Gaëlle, en Twiggy, een merrie uit een asiel.

De eerste taak is het borstelen van de paarden. De kinderen starten nogal verstrooid aan deze taak, maar zonder enige tegenzin. Selecto en Twiggy blijven kalm, ondanks de chaos rondom hen, en vertonen geen tekenen van wantrouwen of een slecht humeur.

Eens het zadeldek, de teugels en een speciaal vasthoudsysteem geinstalleerd zijn,  beklimt de eerste ruiter Selecto al met behulp van Gaëlle en een trapladder.

De jonge ruiter past enthousiast de oefeningen toe die Gaëlle, altijd waakzaam en alert voor de veiligheid van haar beschermeling, voorstelt. Ze is duidelijk trots op zichzelf, en dit is ook een van de weldaden van hippotherapie: de persoon in kwestie een waardevol beeld geven van zichzelf.

Ondertussen wandelen de kinderen om beurten met Twiggy aan de lange lijn, begeleid door een collega van onze gastvrouw. De oprechte en spontane affecties tussen kinderen  en paarden doen plezier om te zien en zijn een steuntje in de rug voor deze onderwijzers die zeer gespecialiseerd zijn in hun therapeutische aanpak.

– Ontvangt u ook volwassenen?

Ja, en hun reactie is ook positief. Voor een van hen is het op het paard ziten een van de weinige momenten dat hij erin lijkt te slagen te ontspannen. Het is verbazingwekkend.

– U organiseert ook verschillende evenementen…

Ja, verjaardagen voor de kinderen met of zonder moeilijkheden en familie-zondagen op de boerderij, want we hebben ook geiten, konijnen en kippen.

Dat was het relaas van een bezoek dat we niet gauw zullen vergeten. Natuurlijk zouden niet ale paarden zo geduldig omgaan met dit soort aandacht. De paarden worden trouwens niet “getraind” om gehoorzaam te zijn, maar ze worden wel nauwkeurig geselecteerd op basis van hun karakter en hun natuurlijke empathie ten opzichte van mensen.

Relaties tusen mens en dier zijn een bron van weldaad waarvan men nu pas echt de voordelen van begint te zien. Hippotherapie past in deze beweging en staat de persoon in therapie toe sommige psychologische obstakels te overkomen – zolang hij of zij het paard respecteert.

Gaëlle Godefroid    Hippo’Sens   Rue du Try, 3     OPHAIN

0494/39.53.86

gaelle.godefroid@gmail.com